down-load

Tải về Hướng dẫn cho sinh viên

Mời quý vị tải các tài liệu hướng dẫn của trường để tìm hiểu thông tin du học tại Đại học James Cook Singapore

 

1/ Tài liệu hướng dẫn cho chương trình Dự bị Đại học

Chương trình dự bị Đại học gồm có:

  • Các chương trình học tiếng Anh
  • Khóa học Foundation dành cho học sinh hết lớp 11 tại Việt Nam
  • Khóa học Diploma dành cho học sinh hết lớp 12.

Tải tài liệu tại đây download

2/ Tài liệu hướng dẫn cho chương trình Đại học (tất cả chuyên ngành)

Đại học:

3/ Tài liệu hướng dẫn cho sinh viên Quốc tế: download

II. Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt:

1/ Giới thiệu về trường JCUS

2/ Chương trình Dự bị Đại học

3/ Các chương trình học tại James Cook

4/ Một số kinh nghiệm về du học tại Singapore

 

Các bài đã đăng