Các chương trình học của đại học James Cook (Singapore)

Đại học James Cook xin đưa ra một vài thông tin về các chương trình đào tạo cho quý vị phụ huỳnh và các bạn học sinh, sinh viên tham khảo:

I – CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 1. HỆ DỰ BỊ
 2. Dự bị tiếng Anh:
 • Thời gian: 4 tháng/cấp độ
 • Học phí: 3,371.57 SGD ~ 54 triệu/ 1 cấp độ
 • Yêu cầu nhập học: HS chưa có chứng chỉ IELTS/ TOEFL
 1. Dự bị Đại Học:
 • Thời gian: 8 tháng
 • Học phí: 11,352.70 SGD ~ 185 triệu (trọn khóa)
 • Yêu cầu đầu vào : Hoàn tất lớp 11 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU
 1. HỆ CAO ĐẲNG:
CÁC KHOA ĐÀO TẠO
a)      Khoa kinh tế, chuyên ngành:

– Kinh doanh quốc tế
– Marketing
– Quản lý
– Kế toán
– Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
– Quản lý thể thao & sự kiện
– Quản lý tài chính

b) Khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành:

Công nghệ thông tin

1. Chương trình học Cao đẳng (tương đương Đại học năm 1):

–  Thời gian: 8 tháng

– Học phí: 16,717.68 SGD ~ 272 triệu (trọn khóa) / chia 2 lần đóng phí

– Yêu cầu đầu vào : Hoàn tất lớp 12 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng anh tại JCU

2. Chương trình học Đại học năm 2 & 3:

– Thời gian: 16 tháng

– Học phí: 33,435.36 SGD ~ 544 triệu (trọn khóa) / chia 4 lần đóng phí

– Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất chương trình Cao đẳng tại JCU

 1. HỆ ĐẠI HỌC: Chương trình học Đại học (trọn khóa Đại học): 
CÁC KHOA ĐÀO TẠO

–      Thời gian   : 2 – 3 năm

–  Yêu cầu đầu vào  : Hoàn tất lớp 12 với ĐTB từ 7.5  và IELTS 6.0 hoặc học tiếng anh tại JCU

a)      Khoa kinh tế, chuyên ngành:

–     Kinh doanh quốc tế

–     Marketing

–     Quản lý

–     Kế toán

–     Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn

–     Quản lý thể thao & sự kiện

–     Quản lý tài chính

–     Trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh

* Học phí: 50,153.04 SGD ~ 816 triệu (trọn khóa) / chia 6 lần đóng phí

Lưu ý: Sinh viên được phép lựa chọn học hai chuyên ngành cùng 1 lúc với mức học phí không đổi

b)      Khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành:

§  Công nghệ thông tin

* Học phí: 50,153.04 SGD ~ 816 triệu  (trọn khóa)/ chia 6 lần đóng phí

c)      Cử nhân giáo dục (Giáo dục mầm non):

* Học phí: 53,842.40 SGD  ~ 877 triệu (trọn khóa)/ chia 6 lần đóng phí

* Thời gian: 3 năm

Đặc biệt: Sinh viên được đi Úc thực tập và làm việc

d)      Khoa Tâm lý:

– Tâm lý: 52,721.04 SGD ~ 859 triệu (trọn khóa)/ chia 6 lần đóng phí

e)      Cử nhân kinh tế và khoa học môi trường:

* Học phí: 54,422.34 SGD ~ 887 triệu (trọn khóa) / chia 6 lần đóng phí

 1. HỆ THẠC SỸ:
 1. Dự bị Thạc sỹ:
 • Thời gian : 4 tháng
 • Học phí: 8,358.84 SGD ~ 136 triệu (trọn khóa)
 • Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học hệ tại chức và IELTS 6.0 hoặc học tiếng anh tại JCU.
 1. Chương trình học Thạc sỹ:
 • Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp Đại học, không yêu cầu kinh nghiệm và IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại JCU.
a)      Khoa kinh tế, chuyên ngành:

– Quản trị kinh doanh

– Quản lý du lịch & nhà hàng khách sạn quốc tế

– Kế toán chuyên nghiệp

* Học phí:: 33,705  SGD ~ 549 triệu (trọn khóa)/ chia 3 lần đóng phí

Thời gian: 1 năm

b)      Khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành:

–  Tin học thương mại

–  Máy tính và mạng

–  Công nghệ tương tác và Thiết kế Game

* Học phí:: 33,705  SGD ~ 549 triệu (trọn khóa) / chia 3 lần đóng phí

Thời gian: 1 năm

c)      Bằng kép thạc sỹ, chuyên ngành:

–  Công nghệ thông tin & quản trị kinh doanh

–  Kế toán chuyên nghiệp & quản trị kinh doanh

– Quản lý du lịch & nhà hàng khách sạn quốc tế và     quản trị kinh doanh

* Học phí:: 44,940 SGD ~ 732 triệu (trọn khóa) / chia 4 lần đóng

Thời gian: 16 tháng

d) Thạc sĩ Giáo dục:

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục

* Học phí:: 33,072 SGD ~ 527 triệu (trọn khóa) / chia 3 lần đóng phí

Thời gian: 1 năm

 

Lưu ý:

– Học phí Đàbao gồm thuế GST 7%

Các bài đã đăng