Tải về Brochure

Mời quý vị tải các tài liệu hướng dẫn của trường để tìm hiểu thông tin du học tại Đại học James Cook Singapore

1/ Tài liệu hướng dẫn cho chương trình Dự bị Đại học

Chương trình dự bị Đại học gồm có:

  • Các chương trình học tiếng Anh
  • Khóa học Foundation dành cho học sinh hết lớp 11 tại Việt Nam
  • Khóa học Diploma dành cho học sinh hết lớp 12.

Tải tài liệu tại đây download

2/ Tài liệu hướng dẫn cho chương trình Đại học (tất cả chuyên ngành)

Đại học:

3/ Tài liệu hướng dẫn cho sinh viên Quốc tế: download

II. Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt:

1/ Giới thiệu về trường JCUS

2/ Chương trình Dự bị Đại học

3/ Các chương trình học tại James Cook

4/ Một số kinh nghiệm về du học tại Singapore

Các bài đã đăng