Tải về Hướng dẫn cho sinh viên

Mời quý vị tải các tài liệu hướng dẫn của trường để tìm hiểu thông tin du học tại Đại học James Cook Singapore

 

1/ Tài liệu hướng dẫn cho chương trình Pathways

Chương trình Pathways gồm có:

 • Các chương trình học tiếng Anh
 • Khóa học Foundation dành cho học sinh hết lớp 11 tại Việt Nam
 • Khóa học Diploma dành cho học sinh hết lớp 12.

Tải tài liệu tại đây download

2/ Tài liệu hướng dẫn cho chương trình Đại học (tất cả chuyên ngành)

Đại học:

 • Chuyên ngành Du lịch – Khách sạn: download
 • Chuyên ngành Kinh doanh: download
 • Chuyên ngành Kế toán: download
 • Chuyên ngành Giáo dục mầm non: download
 • Ngành Khoa học Môi trường: download
 • Ngành Thiết kế game: download
 • Ngành Công nghệ thông tin: download
 • Ngành Khoa học dữ liệu: download
 • Ngành Khoa học và Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản: download
 • Ngành Tâm lý học: download
 • Ngành Nghệ thuật: download
 • Ngành chăm sóc sức khỏe: download

3/ Tài liệu hướng dẫn cho sinh viên Quốc tế: download

II. Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt:

1/ Giới thiệu về trường JCUS

2/ Chương trình Dự bị Đại học

3/ Các chương trình học tại James Cook

4/ Một số kinh nghiệm về du học tại Singapore

 

Các bài đã đăng